Startup và hệ sinh thái ngày càng phát triển trên Ethereum Classic

0
171

Ethereum Classic Labs sẽ cung cấp đầy đủ các hỗ trợ. Bao gồm tài chính để hoạt động, hướng dẫn kỹ thuật, văn phòng, tài nguyên công nghiệp, tư vấn chiến lược ngày càng sáng tạo và hơn thế nữa

http://EthereumClassicLabs.org 

#ETCLabs #BUIDL #EthereumClassic #ClassicIsComing

Nguồn: https://twitter.com/eth_classic/status/1007191413489131520