Hiện nay có quá nhiều các website exchange cryptocurrency, các loại tiền điện tử như: mua bán bitcoin, mua bán ethereum, mua bán ripple,….cả Việt Nam và Quốc tế.Điều đó gây ra một vài rắc rối trong việc tìm hiểu xem nên giao dịch ở đâu thì uy tín nhất, an toàn nhất và bảo mật nhất.

BTCNEWS.VN sẽ thống kê theo thứ tự các website uy tín từ trên xuống cho mọi người dễ dàng đánh giá trước khi tham gia exchange.

Sàn quốc tế: là một sàn giao dịch chuyển đổi từ coins – coins và bạn không thể hay rất khó để rút hay nạp VNĐ.

 

Rank Site Location+Currency Trust Score Vote Detail
1 RussiaUSD RUB A
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
2 Las Vegas, USA290+ crypto pairs A+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
3 Delaware, USAAll Currencies C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
4 LuxembourgEUR A++
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
5 San Fran, USAUSD EUR GBP - BTC ETH LTC A+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
6 London, UKUSD EUR - All cryptocurrencies B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
7 Hong-KongUSD B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
8 WestminsterUK USD C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
9 Copenhagen, Denmark25+ crypto pairs C-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
10 Republic of Seychellesmargin trading C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
11 The NetherlandsEUR CAD C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
12 IndonesiaAll Currencies C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
13 ThailandTHB C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
14 Tokyo, JapanJPY B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
15 Sydney, AustraliaAUD B
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
16 New Zealand250+ crypto pairs B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
17 AustriaBTC ETH LTC DASH B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
18 Tokyo, JapanJPY B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
19 Katowice, PolandPLN USD EUR C
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
20 South Africa / NigeriaZAR IDR MYR NGN SGD B
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
21 Moscow, Russia345+ crypto pairs C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
22 New York, USAUSD - BTC ETH B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
23 MexicoMXN B
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
24 Ahmedabad, IndiaINR B
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
25 Prague, Czech Rep35+ crypto pairs C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
26 World MapAll Currencies N/A
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
27 China30+ crypto pairs C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
28 p2p [decentralized]59+ crypto pairs C-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
29 Switzerland40+ crypto pairs A
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
30 San Francisco, USAUSD EUR GBP - All cryptocurrencies B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
31 London, UKUSD A+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
32 IsraelUSD EUR C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
33 Limassol, CyprusUSD EUR A+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
34 localall currencies A
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
35 London, UKUSD EUR GBP RUB A
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
36 San Fran, USAUSD EUR CAD GBP JPY B+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
37 p2p [decentralized]325+ tokens (ERC20) -
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
38 Seoul, South Korea8+ crypto pairs C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
39 GermanyEUR B
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail
40 Delaware, USAAll Currencies C+
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Detail