KHO CHỨA BÍ MẬT CRYPTODEPOSITORY LÀ GÌ?

0
691

1. Công cụ Kho chứa bí mật (CryptoDepository) là gì?

CryptoDepository Receipts, hay còn được viết tắt là CryDRs, là những hợp đồng thông minh được viết trên một mạng lưới phân quyền.

Một CryDR đại diện cho giá trị của một tài sản thực tế. Nó cho phép người dùng mã hóa các loại tài sản truyền thống và đặt vào một Blockchain phân quyền, bao gồm hàng hoá, tiền tệ, tương lai, trái phiếu và các tài sản tài chính khác.

Về cơ bản, CryptoDepository là giá trị của những tài sản mang tính cơ sở trên Blockchain, được đánh dấu bằng một mật mã duy nhất của mạng lưới đó. Nó được xây dựng trên sự tuân thủ quy tắc của KYC( Know Your Customer) và AML (Anti-Money Laundering). Điều này có nghĩa là các mã token được phát hành trên mạng được dựa trên các quy tắc trong thế giới thực, đảm bảo tuân thủ quy định mọi lúc.

CryDRs dạng hiện hữu cũng có thể được sử dụng trong kinh doanh, chuyển tiền và thanh toán toàn cầu.

2. Cách thức hoạt động

Nó hoạt động như một cầu nối giữa cơ sở hạ tầng tài chính hiện hữu và thị trường mật mã đang phát triển.

Người dùng có thể gửi các tài sản truyền thống hoặc kỹ thuật số vào DAO (Ngân hàng Trung ương – Decentral Bank) của mạng. Đổi lại, người dùng nhận được một mã xác minh (token) CryDR đại diện cho giá trị của tài sản cơ bản được giữ trong mạng phân cấp. DAO sẽ là nơi cung cấp token cho mọi tài sản được gởi vào.

Nếu người dùng muốn rút lại tài sản lưu trữ, họ chỉ cần trả lại CryDR và ​​token mạng. Tài sản được trả lại thông qua các phương thức thanh toán và chuyển nhượng khác nhau, và ngay tại thời điểm đó, token sẽ bị hủy.

Tuy nhiên, CryDRs cũng có thể được chuyển giao cho các thực thể hoặc cá nhân khác. Người được chuyển nhượng có thể phục hồi lại token để lấy giá trị tài sản trong kho tiền bảo mật này, thông qua Ngân hàng Trung ương DAO.

Ngoài ra, CryDRs là hợp đồng thông minh được lập trình với tính logic cao trong các loại hình và miền tài sản cụ thể, chỉ cho phép các cá nhân nào được ủy quyền mới có thể sử dụng số tài sản đã được mã hóa này.

Ví dụ như trên mạng Jibrel, CryDRs được lập trình với các quy định thông minh nhằm đảm bảo các token có tài sản tuân thủ các quy định thực tế như KYC và AML.

3. Quy định thông minh là gì?

Nói nôm na, đó là một ‘rule-book’ – quyển sách ghi chép các quy định được triển khai trên Blockchain và được áp dụng vào CryDRs, để đảm bảo CryDRs luôn tuân thủ quy định.

Các quy tắc này dựa trên các yếu tố như loại tài sản và thẩm quyền về tài sản được giữ lại. Đây là những quy tắc thực tế trong cuộc sống nhưng được dịch sang thành mã. Vì vậy thậm chí CryDRs có chạy trên một mạng lưới phân cấp, nó vẫn phải tuân theo các quy tắc của nhà quản lý thị trường.

Bất cứ ai cũng có thể token hóa một tài sản thực tế. Chỗ khôn lanh hơn người ở đây là làm sao điều chỉnh tài sản được token cho giống như một tài sản truyền thống. Đó là những gì quy định thông minh đang làm, và ưu việt hơn là nó nằm ngoài vùng quản lí của nhà nước.

Trước khi giao dịch được hoàn thành trên mạng phân tán, nó sẽ tự động kiểm tra với ‘rule-book’ để xem có phù hợp với quy định hay không. Nếu tất cả phù hợp, giao dịch mới được tiếp tục.

Đó là những quy định thông minh được tích hợp trong CryDRs để phân biệt một mạng lưới như Jibrel với các mạng lưới chứng khoán sử dụng token khác.

4. Lợi ích của CryDRs trên mạng lưới phân cấp là gì?

Những ám ảnh về sự chậm trễ cũng như lệ phí quá cao của các ngân hàng truyền thống có thể được gỡ bỏ bằng cách đưa tài sản thực tế vào một Blockchain.

Bằng việc sử dụng các hợp đồng thông minh, CryDRs sẽ không cần tới yếu tố con người và tổ chức ngân hàng hiện hữu để thực thi các dịch vụ nữa. Thông qua cơ chế tự động hóa, công cụ mới này sẽ giảm các khoản lệ phí cao của ngân hàng truyền thống, đồng thời tăng tính minh bạch và tính thẩm định cho các giao dịch.

Một mạng lưới như Jibrel sẽ cho phép người dùng đăng ký vay vốn và nhận khoản vay đã được chứng khoán hóa, đồng thời cũng cho phép nhà đầu tư mua chứng khoán từ những khoản vay này. Nó sẽ là một cuộc cách mạng hóa về cách thức phân bổ vốn trên toàn cầu, cũng như thay đổi phương thức tiến hành của các ngân hàng truyền thống.

Việc điều chỉnh lãi suất của nhà đầu tư và người đi vay thông qua mã sẽ làm giảm đáng kể rủi ro của việc mậu dịch tài sản bằng token trong mạng lưới phân quyền. Việc đăng ký tài sản được chuyển thành mã này mở ra một chân trời mới sáng sủa hơn cho ngành công nghiệp kim tiền. Ngay cả những cơ quan quản lý như SEC vẫn chưa tìm được lối đi thỏa đáng nào.

Các cá thể cũng sẽ có thể được hưởng lợi từ việc chênh lệch giữa chuỗi on/off trong mua bán chứng khoán. Các Cryptocurrency được ví là dễ bốc hơi, tạo ra một nhu cầu đáng kể cho các tài sản on-chain ổn định. Một khi tài sản thực đã được mã hoá và giá trị được đẩy lên do sự khan hiếm tài sản on-chain ổn định, cộng vào đó là niềm tin mạnh mẽ vào khả năng thu hồi của nó trong tương lai, giá trị tài sản on-chain sẽ cao hơn giá mua của off-chain, tạo cơ hội cho các cá thể kinh doanh bán tài sản với giá cao hơn.

Cuối cùng, công cụ hỗ trợ tài sản CryDRs cung cấp những quỹ phân tán, tạo cơ hội để liên doanh vào thị trường tài sản truyền thống và cho phép khách hàng gửi, nhận và lưu trữ giá trị tiền tệ tại đất nước của họ từ bất kỳ nơi nào trên thế giới với mức phí được giảm đáng kể.

Nguồn: cointelegraph

1. Công cụ Kho chứa bí mật (CryptoDepository) là gì?

CryptoDepository Receipts, hay còn được viết tắt là CryDRs, là những hợp đồng thông minh được viết trên một mạng lưới phân quyền.

Một CryDR đại diện cho giá trị của một tài sản thực tế. Nó cho phép người dùng mã hóa các loại tài sản truyền thống và đặt vào một Blockchain phân quyền, bao gồm hàng hoá, tiền tệ, tương lai, trái phiếu và các tài sản tài chính khác.

Về cơ bản, CryptoDepository là giá trị của những tài sản mang tính cơ sở trên Blockchain, được đánh dấu bằng một mật mã duy nhất của mạng lưới đó. Nó được xây dựng trên sự tuân thủ quy tắc của KYC( Know Your Customer) và AML (Anti-Money Laundering). Điều này có nghĩa là các mã token được phát hành trên mạng được dựa trên các quy tắc trong thế giới thực, đảm bảo tuân thủ quy định mọi lúc.

CryDRs dạng hiện hữu cũng có thể được sử dụng trong kinh doanh, chuyển tiền và thanh toán toàn cầu.

2. Cách thức hoạt động

Nó hoạt động như một cầu nối giữa cơ sở hạ tầng tài chính hiện hữu và thị trường mật mã đang phát triển.

Người dùng có thể gửi các tài sản truyền thống hoặc kỹ thuật số vào DAO (Ngân hàng Trung ương – Decentral Bank) của mạng. Đổi lại, người dùng nhận được một mã xác minh (token) CryDR đại diện cho giá trị của tài sản cơ bản được giữ trong mạng phân cấp. DAO sẽ là nơi cung cấp token cho mọi tài sản được gởi vào.

Nếu người dùng muốn rút lại tài sản lưu trữ, họ chỉ cần trả lại CryDR và ​​token mạng. Tài sản được trả lại thông qua các phương thức thanh toán và chuyển nhượng khác nhau, và ngay tại thời điểm đó, token sẽ bị hủy.

Tuy nhiên, CryDRs cũng có thể được chuyển giao cho các thực thể hoặc cá nhân khác. Người được chuyển nhượng có thể phục hồi lại token để lấy giá trị tài sản trong kho tiền bảo mật này, thông qua Ngân hàng Trung ương DAO.

Ngoài ra, CryDRs là hợp đồng thông minh được lập trình với tính logic cao trong các loại hình và miền tài sản cụ thể, chỉ cho phép các cá nhân nào được ủy quyền mới có thể sử dụng số tài sản đã được mã hóa này.

Ví dụ như trên mạng Jibrel, CryDRs được lập trình với các quy định thông minh nhằm đảm bảo các token có tài sản tuân thủ các quy định thực tế như KYC và AML.

3. Quy định thông minh là gì?

Nói nôm na, đó là một ‘rule-book’ – quyển sách ghi chép các quy định được triển khai trên Blockchain và được áp dụng vào CryDRs, để đảm bảo CryDRs luôn tuân thủ quy định.

Các quy tắc này dựa trên các yếu tố như loại tài sản và thẩm quyền về tài sản được giữ lại. Đây là những quy tắc thực tế trong cuộc sống nhưng được dịch sang thành mã. Vì vậy thậm chí CryDRs có chạy trên một mạng lưới phân cấp, nó vẫn phải tuân theo các quy tắc của nhà quản lý thị trường.

Bất cứ ai cũng có thể token hóa một tài sản thực tế. Chỗ khôn lanh hơn người ở đây là làm sao điều chỉnh tài sản được token cho giống như một tài sản truyền thống. Đó là những gì quy định thông minh đang làm, và ưu việt hơn là nó nằm ngoài vùng quản lí của nhà nước.

Trước khi giao dịch được hoàn thành trên mạng phân tán, nó sẽ tự động kiểm tra với ‘rule-book’ để xem có phù hợp với quy định hay không. Nếu tất cả phù hợp, giao dịch mới được tiếp tục.

Đó là những quy định thông minh được tích hợp trong CryDRs để phân biệt một mạng lưới như Jibrel với các mạng lưới chứng khoán sử dụng token khác.

4. Lợi ích của CryDRs trên mạng lưới phân cấp là gì?

Những ám ảnh về sự chậm trễ cũng như lệ phí quá cao của các ngân hàng truyền thống có thể được gỡ bỏ bằng cách đưa tài sản thực tế vào một Blockchain.

Bằng việc sử dụng các hợp đồng thông minh, CryDRs sẽ không cần tới yếu tố con người và tổ chức ngân hàng hiện hữu để thực thi các dịch vụ nữa. Thông qua cơ chế tự động hóa, công cụ mới này sẽ giảm các khoản lệ phí cao của ngân hàng truyền thống, đồng thời tăng tính minh bạch và tính thẩm định cho các giao dịch.

Một mạng lưới như Jibrel sẽ cho phép người dùng đăng ký vay vốn và nhận khoản vay đã được chứng khoán hóa, đồng thời cũng cho phép nhà đầu tư mua chứng khoán từ những khoản vay này. Nó sẽ là một cuộc cách mạng hóa về cách thức phân bổ vốn trên toàn cầu, cũng như thay đổi phương thức tiến hành của các ngân hàng truyền thống.

Việc điều chỉnh lãi suất của nhà đầu tư và người đi vay thông qua mã sẽ làm giảm đáng kể rủi ro của việc mậu dịch tài sản bằng token trong mạng lưới phân quyền. Việc đăng ký tài sản được chuyển thành mã này mở ra một chân trời mới sáng sủa hơn cho ngành công nghiệp kim tiền. Ngay cả những cơ quan quản lý như SEC vẫn chưa tìm được lối đi thỏa đáng nào.

Các cá thể cũng sẽ có thể được hưởng lợi từ việc chênh lệch giữa chuỗi on/off trong mua bán chứng khoán. Các Cryptocurrency được ví là dễ bốc hơi, tạo ra một nhu cầu đáng kể cho các tài sản on-chain ổn định. Một khi tài sản thực đã được mã hoá và giá trị được đẩy lên do sự khan hiếm tài sản on-chain ổn định, cộng vào đó là niềm tin mạnh mẽ vào khả năng thu hồi của nó trong tương lai, giá trị tài sản on-chain sẽ cao hơn giá mua của off-chain, tạo cơ hội cho các cá thể kinh doanh bán tài sản với giá cao hơn.

Cuối cùng, công cụ hỗ trợ tài sản CryDRs cung cấp những quỹ phân tán, tạo cơ hội để liên doanh vào thị trường tài sản truyền thống và cho phép khách hàng gửi, nhận và lưu trữ giá trị tiền tệ tại đất nước của họ từ bất kỳ nơi nào trên thế giới với mức phí được giảm đáng kể.

Nguồn: cointelegraphSàn giao dịch uy tín tại Việt Nam: https://bitmoon.net

Kênh Telegram hỗ trợ: https://t.me/bitmoondotnet

Hướng dẫn đầu tư coins: https://btcnews.vn

Kênh tin tức - nhận phần thưởng từ BTCNEWS: https://t.me/btcnewsvn