IOTA là gì?

0
9689

1. IOTA là gì?

 

IOTA là một cryptocurrency được thiết kế cho Internet of Things. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu lý do tại sao Internet of Things cần IOTA, hãy nhìn vào những gì IOTA có thể cung cấp cho  cryptocurrency hiện tại. (Sau đó chúng ta sẽ trở lại bàn bạc Internet of Things). IOTA có 4 lợi thế lớn hơn Blockchain cryptocurrencies:

  1. Có thể mở rộng
  2. Phi tập trung
  3. Theo module
  4. Ít tốn phí hơn

Thành tựu đạt được

Bước đột phá về công nghệ là The Tangle (như hình vẽ)

Không giống như Bitcoin sử dụng kiến ​​trúc blockchain để duy trì ghi nhận các giao dịch, IOTA sử dụng ‘Tangle’ là một Đồ thị Hình trụ trực tiếp (Directed Acyclic Graph), được gọi là DAG. Tangle giải quyết cả vấn đề về khả năng mở rộng và phí giao dịch mà Bitcoin phải đối mặt (và hầu hết các tiền mật mã khác) bằng cách yêu cầu Người gửi trong một giao dịch thực hiện một loại bằng chứng xác nhận công việc phê duyệt hai giao dịch. Do đó, hành động thực hiện giao dịch và xác nhận các giao dịch được kết hợp. Điều này sẽ loại bỏ các thợ mỏ chuyên dụng và làm cho hệ thống được giải mã hóa hoàn toàn. Người có giao dịch sẽ là người có tác động đến hệ thống (trong khi những thợ đào bitcoin không phải là người tác động hệ thống, họ chỉ cho phép nó vận hành).

Kết quả đáng chú ý là trong IOTA, tốc độ giao dịch mạng tăng lên khi số lượng người dùng tăng lên (trái ngược với việc ngăn chặn các thuật toán mã hóa chậm hơn với số lượng người dùng tăng lên). Nó cũng giúp loại bỏ nhu cầu phải trả phí cho thợ đào bitcoin để có xác nhận giao dịch (vì họ có thể tự làm được), do vậy không có phí giao dịch.

Đến thời điểm hiện tại thì IOTA được xem là khá tốt vì nó ít tốn phí và có thể mở rộng được. Do vậy, IOTA vô cùng hứa hẹn là một công nghệ hấp dẫn cho các ứng dụng.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. IOTA được phát triển từ năm 2015 và trong thời gian đó, các đối tác đã giả mạo chuyện IOTA có thể sử dụng trên thực tế.

2. WEBSITE CHÍNH THỨC IOTA

3. VÍ LƯU TRỮ IOTA

 

 

 

4. KIỂM TRA GIAO DỊCH IOTA ( điền ví bạn hoặc hash của giao dịch )

5. WEBSITE MUA BÁN GIAO DỊCH IOTA RA VNĐ

6. CỘNG ĐỒNG BÀN LUẬN IOTA

 

twitter.com/iotatoken

https://forum.iota.org/

 

7. SÀN GIAO DỊCH CHẤP NHẬN IOTA

 

Hầu hết các sàn giao dịch

1. IOTA là gì?

 

IOTA là một cryptocurrency được thiết kế cho Internet of Things. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu lý do tại sao Internet of Things cần IOTA, hãy nhìn vào những gì IOTA có thể cung cấp cho  cryptocurrency hiện tại. (Sau đó chúng ta sẽ trở lại bàn bạc Internet of Things). IOTA có 4 lợi thế lớn hơn Blockchain cryptocurrencies:

  1. Có thể mở rộng
  2. Phi tập trung
  3. Theo module
  4. Ít tốn phí hơn

Thành tựu đạt được

Bước đột phá về công nghệ là The Tangle (như hình vẽ)

Không giống như Bitcoin sử dụng kiến ​​trúc blockchain để duy trì ghi nhận các giao dịch, IOTA sử dụng ‘Tangle’ là một Đồ thị Hình trụ trực tiếp (Directed Acyclic Graph), được gọi là DAG. Tangle giải quyết cả vấn đề về khả năng mở rộng và phí giao dịch mà Bitcoin phải đối mặt (và hầu hết các tiền mật mã khác) bằng cách yêu cầu Người gửi trong một giao dịch thực hiện một loại bằng chứng xác nhận công việc phê duyệt hai giao dịch. Do đó, hành động thực hiện giao dịch và xác nhận các giao dịch được kết hợp. Điều này sẽ loại bỏ các thợ mỏ chuyên dụng và làm cho hệ thống được giải mã hóa hoàn toàn. Người có giao dịch sẽ là người có tác động đến hệ thống (trong khi những thợ đào bitcoin không phải là người tác động hệ thống, họ chỉ cho phép nó vận hành).

Kết quả đáng chú ý là trong IOTA, tốc độ giao dịch mạng tăng lên khi số lượng người dùng tăng lên (trái ngược với việc ngăn chặn các thuật toán mã hóa chậm hơn với số lượng người dùng tăng lên). Nó cũng giúp loại bỏ nhu cầu phải trả phí cho thợ đào bitcoin để có xác nhận giao dịch (vì họ có thể tự làm được), do vậy không có phí giao dịch.

Đến thời điểm hiện tại thì IOTA được xem là khá tốt vì nó ít tốn phí và có thể mở rộng được. Do vậy, IOTA vô cùng hứa hẹn là một công nghệ hấp dẫn cho các ứng dụng.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. IOTA được phát triển từ năm 2015 và trong thời gian đó, các đối tác đã giả mạo chuyện IOTA có thể sử dụng trên thực tế.

2. WEBSITE CHÍNH THỨC IOTA

3. VÍ LƯU TRỮ IOTA

 

 

 

4. KIỂM TRA GIAO DỊCH IOTA ( điền ví bạn hoặc hash của giao dịch )

5. WEBSITE MUA BÁN GIAO DỊCH IOTA RA VNĐ

6. CỘNG ĐỒNG BÀN LUẬN IOTA

 

twitter.com/iotatoken

https://forum.iota.org/

 

7. SÀN GIAO DỊCH CHẤP NHẬN IOTA

 

Hầu hết các sàn giao dịchSàn giao dịch uy tín tại Việt Nam: https://bitmoon.net

Kênh Telegram hỗ trợ: https://t.me/bitmoondotnet

Hướng dẫn đầu tư coins: https://btcnews.vn

Kênh tin tức - nhận phần thưởng từ BTCNEWS: https://t.me/btcnewsvn

Group hướng dẫn FB: https://www.facebook.com/groups/tradecryptovietnam