Giới thiệu về ví TronWallet

0
160

Nhóm nghiên cứu tự hào giới thiệu TronWallet, một ví tiền điện tử mã nguồn mở mà bạn chưa bao giờ thấy từ trước đến nay.

Ví tiền điện tử mã nguồn mở sẽ không bao giờ yêu câu các khóa bí mật của bạn.

Và TronWallet Đapp là một ví tiền điện tử mã nguồn mở cho TRON và nó sẽ không chỉ là một ví điện tử giống như những ví điện tử khác – theo lời phát biểu của CEO tại GettyIO

@GettyIO đã phát triển dự án này và nhận được phần thưởng trong Cuộc thi lập trình của chúng tôi. Hãy xem bản demo vả tải ứng dụng về để kiểm tra khả năng của nó.

https://medium.com/tron-foundation/introducing-tronwallet-%C3%B0app-c795e4bc51ca

Nguồn: https://twitter.com/Tronfoundation/status/1006998299830673408