Remitano.com

Vietcombank
Địa điểm server Singapore
Phí 1.5%
  • Coin hỗ trợ
  • BTC
  • BCC
  • ETH
  • USDt

Website được thành lập 2014 công ty chủ quản theo tìm hiểu là bên Singapore.

© 2014–2018, REMITANO
Babylon Solutions Limited
Seychelles Reg. No. 168830
Giống như một chợ mua bán coins, nơi mua bán coins giữa các thành viên với nhau.
Ưu điểm: giá rẻ
Nhược điểm: nhậm, mua bán mất nhiều công đoạn, support ngày càng chậm hơn trước.

Related posts

Leave your rating

What people say... Leave your rating
Order by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}