Chobitcoinsaigon.com

Vietcombank
Địa điểm server Việt Nam
Phí 5-10%
  • Coin hỗ trợ
  • BTC
  • LTC
  • ETH
  • BCC
  • USDT
  • WEX

Website exchange của một thành viên cũng khá có tiếng trong giới mua bán Bitcoin tại Việt Nam: Kimbtc

Uy tín: trung bình

Ưu điểm: Nhanh gọn

Nhược điểm: chỉ có VCB và một vài loại coins

Related posts

Leave your rating

What people say... Leave your rating
Order by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}