nghiên cứu blockchain

Chính phủ Pháp đã thành lập một nhóm làm việc mới tập trung vào nghiên cứu blockchain.

Nỗ lực này được dẫn đầu bởi  France Stratégie, một ủy ban báo cáo lên văn phòng của Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve. Được thành lập vào năm 2013, France Stratégie đóng vai trò như phòng nghiên cứu và phát triển chiến lược các vấn đề kinh tế xã hội.

Chính phủ phát triển nghiên cứu blockchain

Những gì họ đang làm: Theo một tuyên bố của France Stratégie, nhóm sẽ:

  • Nghiên cứu blockchain hiện có
  • Khám phá những lợi ích (và chi phí) của các ứng dụng công cộng
  • Đề xuất những cách chính phủ Pháp có thể “hỗ trợ nó phát triển”.
Chính phủ Pháp đang nghiên cứu Blockchain
Chính phủ Pháp đang nghiên cứu Blockchain

Nhóm làm việc sẽ gặp nhau bốn lần giữa tháng 5 và tháng 9, và sẽ đưa ra những phát hiện của họ vào tháng 10.

Thành phần: Một danh sách những người tham gia trong nhóm liệt kê chi tiết làm thế nào nỗ lực này thể hiện sự kết hợp giữa hợp tác nhà nước và tư nhân, thu hút các thành viên từ cả cơ quan chính phủ và startups . Các cơ quan cụ thể bao gồm Cơ quan Quản lý và Giám sát Prudential Pháp và DINSIC, một văn phòng công nghệ thông tin báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ.

Gần 40 người đang tham gia vào nhóm làm việc.

Tại sao lại quan trọng: Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy Pháp đang ủng hộ ít nhất một số ứng dụng của blockchain.

Trong khi việc thông qua đạo luật cho phép phát hành trái phiếu mini thông qua blockchain năm ngoái vẫn có thể là kết quả cuối cùng cho đến nay, phạm vi của nhóm công tác – và sự gần gũi với người đứng đầu chính phủ Pháp – cho thấy rằng dự án Có thể dẫn đến một số kết quả đáng kể.

Tin tức cũng được xây dựng dựa trên công việc đã bị Banque du France, ngân hàng trung ương của nước này, thực hiện trong năm qua đã thử nghiệm các nguyên mẫu làm trung tâm công nghệ.

Đọc thêm:>>>Tại sao Blockchain lại cần nhiều thất bại hơn để thành công<<<

Similar Posts