Cryptocurrency

Cryptocurrency bắt đầu trao đổi với Coinbase, công ty đã được trao một bằng sáng chế mới liên quan đến việc bảo mật tài khoản cá nhân được mọi người biết đến.

Cryptocurrency tăng cao

Văn phòng sáng chế và thương mại Mỹ đã công bố bản quyền ngày hôm qua với tiêu đề: ” chìa khóa chính của việc bảo mật hệ thống là thành lập một số máy chủ giao dịch bằng mật mã”. Hai vị kĩ sư của Coinbase – James Hudon hiện đang làm việc cho Uber, và Andrew Alness, hiện đang làm việc tại Keybase – được cho là những nhà phát minh.

Cốt lõi của việc sáng chế liên quan đến một số phương pháp để lưu trữ và sử dụng Bitcoin trong các tài khoản riêng. Coinbase đã tỉ mỉ với những sáng chế, khác với những sáng chế trong quá khứ liên quan đến việc bảo mật các khóa cá nhân.

Cryptocurrency

Những nhà sáng chế giải thích rằng:

“Một chìa khóa quan trọng yêu cầu rất nhiều sự sáng tạo cho người quản lý trong quá trình hoạt động. Mỗi tài khoản cá nhân bao gồm các chìa khóa chính. Các chìa khóa chính này kết hợp với các kho hàng thông qua những thao tác. Thao tác chính được sử dụng cho các tài khoản cá nhân để kiểm tra sản phẩm trong quá trình giao dịch. Các chìa khóa cá nhân này bao gồm các khóa ILS cho những yêu cầu, xác thực để tạo ra một khóa API cho một ứng dụng web để tương tác với một dịch vụ và để giải phóng hệ thống đã bị đóng băng bởi quản trị viên.”

Những hồ sơ cryptocurrency đã được công khai cho thấy những sáng chế này là giải thưởng thứ 4 mà Coinbase có được, nó là một trong những nghi thức được tạo ra để bảo vệ những bằng sáng chế “key ceremony” được xem xét vào tháng 5 năm 2015.

Đọc thêm:>>>ICO là gì? Hướng dẫn đầu tư ICO hiệu quả<<<

Similar Posts