Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng trang web của chúng tôi (http://btcnews.vn/). Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hiểu rõ hơn về việc sử dụng trang web của bạn và để thu thập số liệu thống kê lưu lượng truy cập.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Đăng nhập dữ liệu
Giống như nhiều nhà khai thác trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn (đã thay thế byte cuối cùng), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian chi cho các trang đó và số liệu thống kê khác.

Cookies
Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:

Để theo dõi xem bạn đã nhấn nút “OK” trên phần từ chối cookie hay chưa, vì vậy chúng tôi không làm phiền bạn với thông báo nếu bạn có.
Phần mềm Analytics của chúng tôi (Google Analytics) sử dụng cookie để đo lường và hiểu rõ hơn về tương tác của người dùng trên Trang web của chúng tôi. Bạn có thể đọc thêm về cách Google Analytics sử dụng cookie tại đây.
Google Analytics
Chúng tôi sử dụng trình cắm JavaScript của bên thứ ba do Google cung cấp có tên là “Google Analytics” để cung cấp cho chúng tôi số liệu thống kê lưu lượng truy cập hữu ích và để hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập trực tiếp vào thông tin thu được từ Google Analytics, nhưng Google cung cấp cho chúng tôi bản tóm tắt thông qua bảng điều khiển của họ.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu được từ Google Analytics với các đối tác kinh doanh quan tâm đến quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Thông tin được chia sẻ với các đối tác kinh doanh này sẽ không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (Google không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu và do đó chúng tôi không thể xem thông tin này).

Bạn có thể từ chối nhận thông tin của mình do Google Analytics thu thập bằng cách tải xuống tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics do Google cung cấp. Điều này sẽ ngăn thông tin của bạn được Google Analytics sử dụng. Làm điều này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Bạn có thể tải xuống bổ trợ trình duyệt từ chối tại đây. Chúng tôi cũng tôn vinh tiêu đề Không theo dõi và sẽ không theo dõi khách truy cập đã bật Không theo dõi.

Thay đổi chính sách bảo mật này
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên Trang web. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào.

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 7 năm 2016.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc cách dữ liệu của bạn được thu thập và xử lý, vui lòng gửi e-mail đến btcnewshotro @ gmail.